ZARZĄDZENIE nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim więcej >>

W dniach 11-13 czerwca 2015 na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu w Poczdamie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu badawczego zajmującego się zagadnieniami zrównoważonej konsumpcji oraz etnocentryzmu konsumenckiego utworzonego przez więcej >>

26 czerwca 2015 r.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „INFORMACJA – DOBRO PUBLICZNE CZY PRYWATNE?” więcej >>

Projekt naukowo badawczy „Nowe Przestrzenie” poświęcony jest problem związanych z ich rewitalizacją. Projekt polega na przeprowadzeniu dwóch seminariów naukowo-dydaktycznych – w maju 2015 więcej >>
http://noweprzestrzenie.uni.opole.pl/

W dniu 22-24 kwietnia 2015 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego gościł Rektor Uniwersytetu w Poczdamie prof. dr. hab. Olivier Gunther oraz Prorektor ds. współpracy z zagranicą prof. dr hab. Ulrike Damschke. W trakcie wizyty goście spotkali się z więcej >>


UCZELNIANY KONKURS WIEDZY O PODATKACH

„Oszustwa podatkowe a koszty społeczne” będą tematem przewodnim konkursu organizowanego z okazji „Dnia Doradcy podatkowego”. Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy: I miejsce – więcej >>

Instrukcje dla promotorów, recenzentów i studentów dot. archiwizacji prac w APD.
Zgodnie z zarządzeniem nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zasad archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim dołączamy instrukcję dla promotorów, recenzentów i studentów.

Kursy ogólnouczelniane - semestr zimowy - rok akademicki 2015/2016

Realizowane przez pracowników Wydziału Ekonomicznego UO dla studentów studiów stacjonarnych więcej >>

 
  • Pamiętaj też, aby sprawdzać wiadomości (aktualności) na naszym profilu na Facebooku!
Copyright © Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski