Elektroniczna rejestracja kandydatów jest przedłużona do 09.10.2015 r. 
 
Studia stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne II stopnia

Kandydat bezpośrednio po zarejestrowaniu się i wpłaceniu opłaty, niezwłocznie składa dokumenty do dnia 15.10.2015 r . w komisji rekrutacyjnej i otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia.
Dokumenty przyjmowane będą w budynku Wydziału Ekonomicznego pok. nr 2 przy ul. Ozimskiej 46a, w godz. od 11.00 do 13.00 w dni powszednie. Nie złożenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na w/w kierunku.

WAŻNE!!! Przed złożeniem kompletu dokumentów konieczne jest zamieszczenie w systemie IRK zdjęcia elektronicznego.
 


Studia podyplomowe

Kursy ogólnouczelniane - zima 2015/2016

Kursy ogólnouczelniane realizowane przez pracowników Wydziału Ekonomicznego UO dla studentów studiów stacjonarnych więcej >>
 

 
 

Ocena jakości kształcenia przez absolwentów Uniwersytetu Opolskiego
Szanowna Absolwentko, Szanowny Absolwencie!
Gratulujemy ukończenia studiów na Uniwersytecie Opolskim! Chcielibyśmy zaprosić Cię do więcej >>

ZARZĄDZENIE nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim więcej >>

STUDENCI WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO UCZESTNIKAMI V EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Głównym tematem Europejskiego Kongresu będzie więcej >>


Projekt naukowo badawczy „Nowe Przestrzenie” poświęcony jest problem związanych z ich rewitalizacją. Projekt polega na przeprowadzeniu dwóch seminariów naukowo-dydaktycznych – w maju 2015 więcej >>
http://noweprzestrzenie.uni.opole.pl/

Instrukcje dla promotorów, recenzentów i studentów dot. archiwizacji prac w APD.
Zgodnie z zarządzeniem nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zasad archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim dołączamy instrukcję dla promotorów, recenzentów i studentów.

  • Pamiętaj też, aby sprawdzać wiadomości (aktualności) na naszym profilu na Facebooku!
Copyright © Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski